§ 1 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), w dalszej części „RODO”, dane osobowe podane przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym Konta lub podczas procesu składania Zamówienia są przetwarzane przez PetAnimal sp. z o.o. ul. Parkowa 124, 32-091 Masłomiąca, NIP 5130270858 REGON 38850861100000, Numer rejestrowy BDO: 000558250, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury założenia Konta Usługobiorcy albo złożenia Zamówienia jest podanie przez Usługobiorcę jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia, jego realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe podane przez Usługobiorcy będą przetwarzane do następujących celów:
  • założenia i prowadzenia Konta w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
  • realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
  • rozpatrywania ewentualnych reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  • komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
 4. Okres przechowywania danych osobowych:
  • w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia, dane te będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • w przypadku założenia Konta w serwisie internetowym, dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych. Dane osobowe Usługobiorców mogą być udostępniane naszym pracownikom i kontrahentom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zamówienia. Do danych osobowych Usługobiorców mogą mieć dostęp nasi kontrahenci, tacy jak: podmioty prowadzące obsługę księgowo-rachunkową, podmioty wykonujące usługi hostingowe i informatyczne, podmioty wykonujące usługi wysyłki produktów.
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W tym celu powinien skontaktować się z PetAnimal sp. z o.o. na adres: ul. Parkowa 124, 32-091 Masłomiąca, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 6. Opcjonalnie Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym petsdiet.pl. W takim przypadku Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PetAnimal sp. z o.o. w celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Usługobiorcy informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w dowolnym momencie anulowana poprzez wysłanie takiej prośby na adres [email protected] lub posługując się odpowiednim linkiem umieszczonym na końcu każdego przesłanego e-maila.
 7. Każdy Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca oświadcza, że dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych Usługobiorców.