aminokwasy

aminokwasy – związki funkcyjne

       Aminokwasy powstają w wyniku metabolicznej! hydrolizy białek pokarmowych, mają postać małych cząsteczek, których cechą jest łatwość łączenia się z innymi krążącymi w organizmie. Gigantyczna rola aminokwasów przekłada się na różnorodność w podziale i rodzajach. Jednakże zasadniczo i podstawowo dzielimy je na: 〉 egzogenne  dostarczane i pozyskiwane wyłącznie ze zjadanego pokarmu, dlatego też są nazywane niezbędnymi 〉 endogenne  samodzielnie wytwarzane przez organizm lub przetwarzane enzymatycznie z tych egzogennych   […]

suplementy dla psa kota

suplementy dla zwierząt

Według dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego,            suplementy  są środkami spożywczymi, produktami o skoncentrowanym źródle substancji odżywczych lub fizjologicznych; oferowane są w różnych formach, przyjmowane w określonych ilościach stanowią uzupełnienie diety. – Co oznacza, iż należy odróżnić je od leków przepisywanych na receptę przez lekarza weterynarii. Do suplementów diety* zaliczamy występujące w naturalnej formie witaminy, minerały (tu min: kaolin, diatomit i inne produkty ziemi), aminokwasy, czyli zioła, […]