aminokwasy

aminokwasy – związki funkcyjne

powstają w wyniku metabolicznej! hydrolizy białek pokarmowych, mają postać małych cząsteczek, których cechą jest łatwość łączenia się z innymi substancjami krążącymi w organizmie. Gigantyczna rola aminokwasów przekłada się na różnorodność w podziale i rodzajach. Jednakże zasadniczo i podstawowo dzielimy je na: 〉egzogenne  dostarczane i pozyskiwane wyłącznie ze zjadanego pokarmu, dlatego też są nazywane niezbędnymi, nie są ani wytwarzane ani magazynowane w organizmie 〉endogenne  samodzielnie syntezowane przez organizm,  lub też przetwarzane enzymatycznie (tzw […]

suplementy dla psa kota

suplementy dla zwierząt

Według dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego,            suplementy  są środkami spożywczymi, produktami o skoncentrowanym źródle substancji odżywczych lub fizjologicznych; oferowane są w różnych formach, przyjmowane w określonych ilościach stanowią uzupełnienie diety. – Co oznacza, iż należy odróżnić je od leków przepisywanych na receptę przez lekarza weterynarii. Mało tego; wg Izby Weterynaryjnej istnieją wyłącznie „mieszanki paszowe uzupełniające”, co w praktyce oznacza, że suplementy dla naszych pupili nie istnieją… Upraszczać zawiłości […]