wyniki wątroby trzustki woreczka żółciowego

wątroba, trzustka, pęcherzyk żółciowy

czyli jak nie wpłynąć na mieliznę żywienia.

Posłuchaj…

 

lub przeczytaj:

„Złotą trójcę” będą nam tworzyły te trzy tytułowe narządy, które sąsiadują i są w oczywistej i ścisłej korelacji. Teoretycznie nie leczy się jednego organu wyłączając pozostałe, jednak specyfika radzenia sobie z tzw zaburzeniami lipidowymi musi być dostosowana do jednostkowego narządu. Dlatego niezbędne jest byśmy umieli interpretować wyniki, by trafić idealnie do celu i pozbyć się źródła! stanu zapalnego. Gdy do tego punktu dotrzemy, to tylko połowa sukcesu, ponieważ pozostaje nam dość długi proces naprawczy organów. Stąd też nie doprowadzajmy do stanów ostrych, przewlekłych, nie zamiatajmy pierwszych objawów pod dywan, ponieważ objaw to wierzchołek góry lodowej, lub  bardziej obrazowe porównanie – dymiący krater wulkaniczny🌋

Dlaczego wszystkie narządy są tak bardzo ze sobą związane, pomagamy zrozumieć w innych wpisach: →jak wygląda trawienie? gdzie →ma być kwaśno a gdzie zasadowo? oraz jak →działa wątroba? i dlaczego tak →ważna jest witamina B12 w chorobach układu pokarmowego? bez której nie zajdą procesy przemian →aminokwasowych niezbędne na poziomie każdej komórki.

SCENARIUSZ  „ZŁOTEJ TRÓJCY” 

∞ …zapalenie jelit  zapalnie wątroby  niewłaściwa produkcja i odprowadzanie żółci  stan zapalny pęcherzyka żółciowego ⇐⇒ przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki ⇒ obrzęk i zwłóknienie trzustki ⇒ niewłaściwe trawienie ⇐⇒ zapalenie jelit….∞

W powyższym układzie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, gdzie znajduje się początek, żródło. Dlatego najrozsądniej jest dokonać analizy zysku, czyli ocenić który z narządów ucierpiał najbardziej i na nim się skupić, nie pomijając pozostałych w tle. Postaramy się pomóc wspierając wynikami biochemii: Lipaza specyficzna jest dla wątroby bardziej niż amylaza. Trzustkę wskazują 3 enzymy podwyższone w →zapaleniu trzustki: amylaza, lipaza trzustkowa (→ badanie cPL), trypsyna (→TLI). Gdy pupil nie ma biegunek tłustych, a raczej z krwią, mówi to nam prędzej o uszkodzeniu wątroby, co nie oznacza, że nie mamy do czynienia z problemem tych dwóch organów. Stąd tak bardzo ważne jest dbanie  równocześnie o dwa narządy, ponieważ nie dość, że są w bezpośrednim sąsiedztwie, to jeszcze działają na tych samych frontach metabolicznych, stąd błędnie! (acz  nagminnie) interpretuje się wysokie wartości lipazy (wątrobowej →DGGR) wyłącznie w aspekcie trzustkowym.


Zamieszczone tu informacje są jedynie poglądowe i nie zastępują oceny i prowadzenia przez lekarza weterynarii.


ALT wynik jest najważniejszy dla wątroby

ALT>AST ⇒ trop wątrobowy

AST to kłopoty związane z zapaleniem mięśni szkieletowych, serca lub nerek, uszkodzenie jelit

ALT< AST ⇒ to nie tyle wątroba, a problem mięśniowy (nieprawidłowości metaboliczne w zakresie puryn, lipidów, glikogenu, uszkodzenie szlaku oddechowego), czego częstym objawem jest  →chudnięcie (zapalenie jelit)

GGT(P) = γ-GT wskazuje na pęcherzyk żółciowy oraz również pośrednio na trzustkę

AP↑ γ-GT↑ LDH↑ ⇒ pęcherzyk żółciowy lub/i trzustka

AP↑ γ-GT↑ ból oraz temperatura ⇒ trzustka

AP↑↑ bilirubina↑↑ amylaza↑↑ lipaza↑↑ leukocyty↑↑ ból oraz temperatura ⇒ trzustka żółciowa

AP↑ γ-GT• ⇒nie wątroba, a komórki kościotwórcze

RBC↓, bilirubina↑↑ ALT• AST• AP• ⇒ żółtaczka hemolityczna, rozpad czerwonych krwinek, tzw przyczyny przedwątrobowe lub zaawansowana encefalopatia wątrobowa (tzw. cyt. za M.Hartleb : narząd wypalony bez procesu zapalnego), często →wysoki poziom witaminy B12

ALT↑↑↑ AST↑↑ AP↑/• bilirubina↑↑ kreatynina↑↑↑ ⇒ żółtaczka wypływająca z problemów wątrobowych

AST↑ ALT↑ AP↑↑↑↑ γ-GT↑↑↑↑ bilirubina↑↑ kreatynina↑↑↑ ⇒wątroba obstrukcyjna, czyli zastój żółci

ALT↑↑↑ AST↑↑ (ALT>AST) AP↑ γ-GT↑ i temperatura oraz ciemny mocz ⇒ wirusowe zapalenie wątroby lub zatrucie


legenda:

 wyniki powyżej  lub ↓ poniżej normy

• norma

RBC -krwinki czerwone

GGT=GGTP= γ-GT -gammaglutamylotranspeptydaza

LDH  -dehydrogenaza mleczanowa

ALT  -aminotransferaza alaninowa

AST -aminotransferaza asparaginowa 

AP=ALP -fosfataza zasadowa=alkaliczna

witaminy b probiotyki dla psa kota aminokwasy dla psa